Forskningsformidling Lyd og Video

• Videokurser -udvikling af nye kursus former.
• Videoproduktion, webcast.og streaming
• Lyd- og multimediekurser -udvikling af nye kursus former
• Lydproduktioner. Herunder musik og jingles
• Teknisk bearbejdelse af video/lydoptagelser.
• Grafisk produktion.
• Video og lydbåndskopieringer.
• Digitalisering af lyd og video.
• Produktion og konvertering af video, lyd og grafik til digitale medier – CD og DVD.
• Dias/negativ og film scanning og recording.
• Digital billedbehandling.
• E-Learning.
• Produktion og udvikling af AV-undervisningsmaterialer.
ITMedia’s kerneområde er centreret omkring det audiovisuelle, dvs. duplikering/kopiering, kurser, pre- og postproduktion mv. af billeder, lyd og video.

ITMEDIA duplikerer/kopierer og konverterer næsten alle slags lyd og video medier. Afdelingen kan tillige scanne og efterbehandle billeder, negativer, dias og film ( 16 og 35mm. i 2K og 4K ).

ITMEDIA afholder kurser i brugen af udstyr til produktion af lyd, multimedie og video for forskere/undervisere og studerende.

ITMEDIA afholder desuden kurser for forskere/undervisere og studerende i brugen af udstyr til produktion af delelementer til brug for undervisning, web-baseret undervisning, foredrag og eksamensopgaver.
ITMEDIA producerer, i samarbejde med forskere/undervisere, lyd-, multimedie- og videoprogrammer til brug for forskning, undervisning, web-baseret undervisning og broadcast udsendelse. Til dette formål råder afdelingen over broadcast udstyr til lyd- og videooptagelser (incl. indtalingsrum, tv-studie og transportabelt optageudstyr).

Leveringsbetingelser

Indlevering / afhentning

Indlevering sker ved personlig henvendelse til ITMEDIA via kontakt formularen,

Specielt for studerende

Duplikering/kopiering

Det indleverede materiale skal være i højst opnåelige kvalitet, dvs. helst originalt materiale (originalt lyd-/videobånd, 1. generation radio-/tv-tap i standard play o.lign.)
Materiale overført til videobånd duplikeres/kopieres kun på nye ubrugte bånd. Forskere/undervisere kan til opgaven købe lyd-/videobånd af ITMEDIA.

Konvertering

For materiale konverteret til lyd-/videobånd gælder samme regler som for duplikering/kopiering. Ved konvertering til CD-rom / DVD gælder, at kun medier solgt af ITMedia kan bruges.

Copyright

Ved indlevering af materiale til ITMEDIA skal rekvirenten med underskrift garantere, at gældende lovgivning – herunder ”Ophavsretsloven” – ikke overtrædes.

Et program produceret hos ITMEDIA  kan fremføres i radio / tv og på anden måde gøres tilgængeligt for offentligheden eller overdrages til 3. part, med ITMEDIA’s samtykke.

Leveringstid

Leveringstiden aftales ved indlevering. For lydbearbejdning gælder normalt 5 arbejdsdage. For videobearbejdning gælder normalt 10 arbejdsdage. Omkring semesterstart og eksamensaflevering kan leveringstiden være længere. Ved større / komplicerede opgaver er leveringstiden længere end normalt og vil kun blive vejledende.

Garantier

Indleveret materiale vil blive behandlet fortroligt, jvf. Forvaltningsloven §27.

Er et projekt igangsat, men ikke afsluttet, vil ITMedia højst kunne tilbyde, at opbevare dette i max. 6 måneder efter sidste arbejdsdag på projektet. Efter 6 måneder må ITMedia frigøre harddiske, bånd mv. til brug for andre projekter, med mindre andet er aftalt skriftligt ved produktionsstart.

ITMedia yder ingen garanti mod – og kan ikke drages til ansvar for – nedbrud af udstyr (herunder diske) eller tab af digitaliseret materiale, hvorved et projekt ikke kan færdiggøres indenfor den aftalte tidsramme.

Færdige programmer (mastere) vil blive opbevaret i arkiv hos ITMedia. Disse vil ikke kunne udleveres, men de/den ansvarlige bag produktionen kan rekvirere kopier.

Kontakt

ITmedia’s medarbejderne kan normalt kontaktes inden for almindelig arbejdstid. For at sikre ITMedia’s brugere og kursister en god og professionel betjening, service samt optimale arbejdsbetingelser, bør personlig henvendelse til ITMedia’s medarbejdere kun ske efter aftale

ITMedia Lyd og Video